facebook

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w 1964 roku wśród biednych ze slamsów Palomeras Altas w  Madrycie. Tam w barakach Francisco Arguello (Kiko) i Carmen Hernandes spełniając pragnienie osób mieszkających w barakach , gdzie sami zamieszkali, zaczęli im głosić Ewangelię Chrystusową- Kerygmat.Owocem tego doświadczenia była synteza katechetyczna oparta na trójnogu „Słowo Boże-Liturgia-Wspólnota”, ma ona „prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej”( Statut).Potem rozwój wspólnot w Rzymie i na całym świecie. Dziś Neokatechumenat jako dynamiczna rzeczywistość Kościoła pomaga osobom w zdobywaniu wiary dojrzałej, będac narzedziem inicjacii chrześcijańskiej , przez: odnowę parafii, posyłanie katechistow wędrownych i rodzin na misje, formację prezbiterów przygotowującą ich do nowej ewangelizacji w ponad stu seminariach „Redemptoris Mater”. Droga Neokatechumenalna jest katechumenatem pochrzcielnym. Wierzący odkrywa na tej Drodze jakim darem jest Chrzest Św, że jest NAMASZCZENIEM, OŚWIECENIEM, OBMYCIEM, SZATĄ I PIECZĘCIĄ. Tak rodzi się NOWY CZŁOWIEK! , który ustawicznie powraca do wód Chrztu- i w Sakramencie Pojednania i w Eucharystii. „We wspólnocie neokatechumeni stają sie dojrzałymi w wierze, wzrastają w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kościołowi” (Statut). Wspólnota spotyka się raz w tygodniu na Liturgii Słowa i Eucharystii niedzielnej sprawowanej  w sobotę po pierwszych nieszporach niedzielnych oraz na konwiwencjach.

W naszej Parafii są dwie wspólnoty Neokatechumenalne. Na Liturgii  Słowa  wspólnota 1 spotyka się w środę o 20.00, a wspólnota 2 we wtorek o 20.00. Są to spotkania tylko dla wspólnot. Eucharystia Niedzielna jest sprawowana w sobotę o 19.30 (obydwie wspolnoty razem). Osoby spoza wspólnot moga uczestniczyć w Eucharystii po porozumieniu sie z Prezbiterem, bądż z odpowiedzialnymi wspólnot. Do wspólnoty można wstąpić po wysłuchaniu Katechez.

Spotkania:

Liturgia Słowa – wtorek, środa g. 20:00
Eucharystia – sobota g. 19:30

Polecane strony