facebook

Sakrament chrztu

Jezus mówi: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. (Mk 16,16)

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do stworzenia nowo ochrzczonemu środowiska wiary i wzrostu na drodze życia chrześcijańskiego. Stąd odpowiedzialność chrzestnych za rozwój religijny dziecka. Dlatego na chrzestnych wybieramy nie według więzi rodzinnych, ale wierności Bogu i Kościołowi (min. 16 lat, bierzmowany, żyjący samotnie albo w związku sakramentalnym, praktykujący).

Informacja dla pragnących ochrzcić dzieckow parafii św. Marii Magdaleny, Warszawa – Bródno

 • Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedziele każdego miesiąca (oprócz Adwentu i Wielkiego Postu) oraz w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień świąt Wielkanocnych.
 • Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. o godz. 13.00 (w lipcu i sierpniu o godzinie 11.30).
 • Około dwa tygodnie przed chrztem rodzice (lub rodzic) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z Aktem Urodzenia dziecka.

Kancelaria parafialna jest czynna: od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz 16.00 do 17.30; w soboty od 9.00 do 11.00.

 • Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenia, że mogą pełnić zadania chrzestnych, wystawione przez parafię na terenie której mieszkają. (Czyli parafię aktualnego zamieszkania. Nie parafię zameldowania, czy chrztu). Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.
 • Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może być dopuszczony ten, kto:
  • Ukończył 16 lat;
  • Jest katolikiem, bierzmowanym (nie w trakcie przygotowań do bierzmowania. Prawo kanoniczne stanowi, że ma mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania w momencie podjęcia obowiazków chrzestnego), oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (tzn. praktykujący, żyjący w małżeństwie sakramentalnym lub samotny. Osoby w związkach cywilnych niesakramentalnych i w konkubinatach= mieszkający wspólnie bez sakramentu małżeństwa także narzeczeni mieszkający wspólnie przed ślubem nie mogą być chrzestnymi).
  • Osoba ochrzczona ale innego wyznania może być świadkiem chrztu. Katolik nie spełniający wymagań do bycia chrzestnym nie może być świadkiem chrztu.
 • Chrzestni i rodzice winni wziąć udział w przygotowaniu, które jest prowadzone w czwartek przed chrztem po Mszy wieczornej (tj. ok. 18.45).
 • Przed chrztem rodzice powinni przystąpić do sakramentu pokuty; podobnie rodzice chrzestni.
 • Rodzice żyjący wbrew VI przykazaniu do spowiedzi nie przystępują. Chrzestnych to nie dotyczy ponieważ osoby nie mogące korzystać z sakramentu pokuty nie mogą być chrzestnymi.
 • W czasie Mszy świętej „chrzcielnej” należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka. (Rodzice rozwiedzeni w ponownych związkach niesakramentalnych i żyjący wspólnie bez sakramentu małżeństwa do Komunii św. nie przystępują. Chrzestnych to nie dotyczy ponieważ nie ma możliwości, aby chrzestnym została osoba nie mogąca przyjmować Komunii św).
 • Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.
 • Aby ochrzcić dziecko spoza parafii św. Marii Magdaleny należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.
 • Więcej informacji o samym sakramencie chrztu można poczytać tutaj.

Polecane strony