facebook

Modlitewno-formacyjna Wspólnota „Betlejem”

powstała w roku 2012
jako odpowiedź na wezwania płynące ze Stolicy Apostolskiej

Nasze cele:
• pogłębienie relacji z Panem Bogiem;
• ożywienie modlitwy;
• lepsze poznanie Pisma Świętego i nauki Kościoła;
• nieustanny wzrost w wierze, nadziei i miłości;
• tworzenie braterskiej wspólnoty;
• wzajemna pomoc w pracy nad sobą.

W czasie naszych spotkań podejmujemy m.in.:
• różne formy modlitwy;
• studium Pisma Świętego i nauki Kościoła;
• wymianę doświadczeń na drodze życia wiarą;

Bardzo ważne dla nas są:
• życie sakramentalne,
• Eucharystia jako szczyt i źródło życia chrześcijańskiego;
• dążenie do tego, by trwać w sercu Kościoła;
• naśladowanie Najświętszej Maryi Panny;
• apostolstwo, szczególnie w codziennych środowiskach życia.

Spotykamy się w każdą środę w sali obok kancelarii parafialnej, o godzinie 18.30.

Zapraszamy serdecznie.

Polecane strony