facebook

Domowy Kościół

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło – Życie. Założycielem Ruchu był Ks. Franciszek Blachnicki.

Czerpiemy z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

W naszej formacji kładziemy nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Będąc bliżej siebie zbliżamy się do Boga, a będąc w głębokiej relacji ze Zbawicielem pogłębiamy naszą miłość małżeńska. Pogłębianie tych relacji wpływa również na nasze dzieci , pomagając nam wychowywać je w duchu chrześcijańskim.

Spotykamy się w grupach 4  do 7 małżeństw, które nazywamy kręgami. Spotykamy się w duchu Bożej miłości i jej chcemy się tam uczyć. W czasie tych comiesięcznych spotkań wspólnie czytamy Słowo Boże, modlimy się, dzielimy się naszym życiem, tym codziennym jak i tym duchowym. Pomiędzy spotkaniami podejmujemy trud formacji w naszych małżeństwach i rodzinach.

W naszej Parafii istnieje pięć kręgów składające się z małżeństw oraz księdza, natomiast w Diecezji Warszawsko-Praskiej działa 101 kręgów.

A to elementy naszej formacji – nasze narzędzia uswięcenia w małżeństwie:

  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna, (z dziećmi , jeśli są)
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
  • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych (15-dniowe rekolekcje wakacyjne lub krótsze 2-5 dniowe ).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ruchu zapraszamy na stronę krajową Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

ŚWIADECTWO

Są co najmniej dwa powody dla których jesteśmy w Domowym Kościele i to z naciskiem na „jesteśmy”, a nie „należymy do”; Po pierwsze wychowaliśmy się w młodzieżowej gałęzi Ruchu Światło Życie i przy rozważaniu, jak dalej kształtować naszą małżeńską już duchowość, Domowy Kościół był wyborem naturalnym. Po drugie, i z czasem coraz ważniejsze: Ten Ruch i forma duchowego i osobowościowego rozwoju jaką proponuje, nie jest jakimś religijnym dodatkiem do naszego życia, jakimś „kościelnym hobby” dla oderwania się na chwilę od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, wpisuje się doskonale w naszą sytuację jako małżonków i rodziców. Wspiera, a nie obciąża kolejnymi, oderwanymi od życia obowiązkami.

Pomaga nam rozwiązywać problemy pozornie odległe od powszechnie pojmowanej tematyki „kościelnej”, jak choćby szczere rozmowy małżeńskie, wymiana bogatych doświadczeń z innymi małżeństwami w grupie w której jesteśmy, budowa i pielęgnowanie zdrowych relacji rodzinnych, praca nad własnym charakterem…

Na płaszczyźnie rozwoju duchowego pomaga różnymi metodami systematycznie modlić się (to podstawa!) indywidualnie, we dwoje i razem z dziećmi, czytać i rozważać Pismo Święte… Słowem daje nam szansę i praktyczną pomoc w realizacji naszego powołania – doprowadzeniu siebie nawzajem i naszych dzieci do Boga, dopinguje do życia nie tylko zgodnego z duchem Ewangelii, ale też po prostu bardziej dynamicznego i radośniejszego, niż wizja świata na „szklanym ekranie”.

I co ważne – dzieje się to tu, teraz, w naszej konkretnej sytuacji, w zwykłym „szarym” życiu, czyli tutaj gdzie postawił nas Pan Bóg w swoim planie zbawienia (nas i świata :))

Bogu niech będą dzięki, że w tych zwariowanych czasach mamy wybór bogatszy, niż tylko między klasztorną celą, a bezmyślną konsumpcją :).

Łukasz Zieliński i S-ka 🙂

 

Jeśli masz pytania, pisz: dk1 (at) 10g.pl

Polecane strony