facebook

Sakrament pokuty i pojednania

Jezus Zmartwychwstały mówi: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. (J 20,21-23)

Mając grzech śmiertelny (Świadome i dobrowolne przekroczenie Prawa Bożego, np. opuszczenie Mszy św. niedzielnej z własnej winy – por. 3 przykazanie; życie z kimś bez sakramentu małżeństwa – por. 6 i 9 przykazanie; związanie się z kimś po rozwodzie – por. Mt 9,9; niemoralna praca: w erotyce, w grupie przestępczej, …) nawet przeżywając wielką skruchę, nie wolno przyjmować Komunii św. bez spowiedzi. Bez zerwania z grzechem, przez zmianę swojego życia, nie jest się zdolnym przyjąć rozgrzeszenia ( to nie ksiądz odmawia rozgrzeszenia, tylko penitent odmawia nawrócenia). Nie ma ‘przeszkód kościelnych’, jedynie jest trwanie w sytuacji sprzecznej z wolą Bożą.

Rachunek sumienia można pobrać tutaj.

Przypominamy warunki sakramentu pokuty:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Polecane strony