facebook

Sakrament namaszczenia chorych

Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana”. (Jk 5,14)

Wzywajmy księdza z posługą sakramentu do chorych na tyle wcześnie, by mogli jeszcze świadomie wyspowiadać się. Należy w domu przygotować stół nakryty obrusem, naczynie z wodą święconą i kropidło, zapalone świece, trochę waty.
Prosimy o księdza dzwoniąc do kancelarii, w zakrystii, bądź bezpośrednio na plebanii.

Osoby przewlekle chore i w podeszłym wieku księża odwiedzają w domu w Piersze piątki miesiąca. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii parafialnej.

Polecane strony