facebook

ORGANIZATOR ROZGRYWEK: PARAFIA P.W. MARII MAGDALENY

TERMIN ROZGRYWEK: 16 CZERWCA 2024

MIEJSCE ROZGRYWEK: OSiR Targówek ul. Łabiszyńska 20 OSIR Targówek.

MSZA ŚWIĘTA: Odbędzie się o godzinie 8:00 w Hali Piłkarskiej Polonez ul. Łabiszyńska 20,

Wejście od ul. Krasnobrodzkiej

KOORDYNATOR ROZGRYWEK: Sebastian Olejniczak 604 44 11 41

UCZESTNICTWO

1.Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych na 4 boiskach! Dwa boiska na każdą kategorię wiekową.

Ministranci młodsi z klas I – IV (roczniki 2013 i  młodsi)

Ministranci starsi z klas V – VIII (roczniki 2012 -2009)

W turnieju drużyny (parafie)  mają prawo zgłosić maksymalnie po 1 drużynie w każdej kategorii wiekowej. W drużynie może wystąpić maksymalnie po 9 zawodników, zawodnicy nie mogą grać w dwóch kategoriach wiekowych równocześnie. Listę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem.

W zawodach obowiązuje wpisowe w wysokości 300 zł od drużyny, płatne w dniu zawodów u koordynatora rozgrywek.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 czerwca. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit 10 drużyn w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”
 2. Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe lub jednakowe koszulki

ZASADY GRY

 1. Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej.
 2. Czas gry: 12 – 15 minut mecz, w zależności od ilości drużyn.
 3. Liczba zawodników w polu: 5×5 ( 4 + bramkarz) w kategorii Ministranci młodsi

    Liczba zawodników w polu  6×6  ( 5 + bramkarz) w kategorii Ministranci starsi

 1. Rzuty z autu: wykonywane są nogą – z podłoża, piłka wprowadzana. Zawodnik

wykonujący może zdobyć bramkę po wprowadzeniu piłki w obręb pola gry. Nie

można zdobyć bramki bezpośrednim strzałem z linii bocznej.

 1. Zmiany zawodników: lotne, bez konieczności zgłaszania ich sędziemu.
 2. Bramkarz, po aucie bramkowym, wybija piłkę dowolnie – ręką lub nogą z podłoża.
 3. Turniej jest rozgrywany piłką o rozmiarze nr 4 i nr 5.
 4. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą

znajdować się co najmniej w odległości 3 m od piłki.

 1. Rzut karny wykonywany jest z odległości 5 m oraz 7 m od bramki
 2. Pozostałe przepisy – zgodnie z przepisami PZPN.

KARY

 1. Zawodnikom, za niesportowe zachowanie, grożą następujące kary, które są

wymierzane przez sędziego prowadzącego spotkanie:

o a) kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty.

o b) kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut.

PUNKTACJA

 1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0

punktów.

 1. Za przegraną na skutek niestawiennictwa drużyna przegrywa mecz walkowerem (

wynik 0 – 10).

 1. O zajętych miejscach decydują kolejno:
 2. a) większa ilość zdobytych punktów,
 3. b) wynik bezpośredniego meczu zainteresowanych drużyn,
 4. c) stosunek bramek strzelone do straconych,
 5. d) większa liczba zdobytych bramek,
 6. e) w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne,
 7. f) w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż dwie

drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze

pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte

przez Organizatora turnieju są ostateczne.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na

trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

 1. Organizator zachowuje prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak

również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.

 
Pierwsza Komunia Święta dla dzieci ze szkoły:                                                                      

XXVII Niedziela Zwykła 

1. W najbliższy czwartek zapraszamy kandydatów pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 12 października, o godz. 19.00, w naszym kościele. Przygotowania do sakramentu bierzmowania mogą rozpocząć kandydaci należący do naszej parafii, którzy ukończyli szkołę podstawową.

XXXIII Niedziela Zwykła 

1. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Na każdej Mszy św. odbędzie się pobłogosławienie opłatków na stół wigilijny. Natomiast po Mszy św. o 11.30 dzieci klas III otrzymają pobłogosławione książeczki-modlitewniki, jako pomoc w przygotowaniu do sakramentu Komunii św. Serdecznie zapraszamy.

Sakramenty Święte

CHRZEST

BIERZMOWANIE

EUCHARYSTIA

POKUTA

NAMASZCZENIE CHORYCH

KAPŁAŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

Polecane strony